Natur på vestlandet [Sommer]
   Velkommen   Turar   Galleri   Reportasjar   Bøker   Vossakalenderen   Naturguiding   Foredrag   Om oss  
 
REPORTASJAR

Ministrar på besøk
Stork i vinterkulda
Sognefjellet lokkar med fine skiturar
Kald februar over Lønavatnet
Nytt år
Fullmåne
Morgonstemning
Levande bjørk
Sopptur
Einsam laksefiskar i Bolstadfjorden
Skisegling på Finse
På jakt etter steinalderen i Skipshelleren
Reinsdyrmøte på vårsnøen
Kongeørn måtte ha hjelp
Tiurleik - det store vårspelet
Finborud og det norske skieventyret
Møte med kronhjorten
Ishotellet i Alta
Solnedgang i skodde på Slettafjellet
Reinsdyrmøte på Vikafjellet
Måne
Istid

     

Reinsdyrmøte på vårsnøen

På tur i Stølsheimen 13.  mai 2009 dukkar det brått opp ein flokk med 30-40 reinsdyr. Dei kjem rett mot oss og er berre 40 m frå då dei stoggar og får veret av oss. Det er koller med fjorårskalv. Dei har enno 1 eller 2 gevir dei fleste. Lenger bak i flokken kjem det fram koller med små kalvar. Me trekkjer oss unna for å lata dyra få vera i fred. Dette var ei vakker oppleving.
 
Reinsdyra i Fjellheimen:

I 1930-åra vart det sett ut reinsdyr i området mellom Vik og Voss. Frå 1968  vart reinen definert som vill og  området kalla for fjellheimen villreinområde.  Talet på dyr  er i dag  på ca 550-600 dyr. Vikafjellsflokken er på ca 450 dyr, Volaflokken ca 100 dyr

og Stamnes/  Kringsdalsflokken ca 30 dyr  (vestsida av Teigdalsvegen). Stamma er av fin kvalitet med god snittvekt og høg produksjon av kalv.  Det er store flotte bukkar.  Reinsdyrstamma  er ein viktig viltressurs i området som  det  i mange  år var mykje strid om forvaltinga av.  Ein ny bestandplan som vart vedteken i  2002  har roa gemyttane og  gjeve betre samarbeid. 160 løyve på jakt vart gjeve i 2002.   83 %  (138 dyr) vart felt.

Det er begrensa med vinterbeite med  lite lav, som snøar og isar  ned.

Dyra brukar beitet i ein 10-års syklus og flytter på  seg til nye område. Det er svært gode sommarbeite som grønskast heile tida.  Reinsdyra kjem ned i dalane og et gras om våren

 
Klikk på bildet for å få sjå større versjon.Klikk på bildet for å få sjå større versjon.


 
        Rediger