Natur på vestlandet [Sommer]
   Velkommen   Turar   Galleri   Reportasjar   Bøker   Vossakalenderen   Naturguiding   Foredrag   Om oss  
 
REPORTASJAR

Ministrar på besøk
Stork i vinterkulda
Sognefjellet lokkar med fine skiturar
Kald februar over Lønavatnet
Nytt år
Fullmåne
Morgonstemning
Levande bjørk
Sopptur
Einsam laksefiskar i Bolstadfjorden
Skisegling på Finse
På jakt etter steinalderen i Skipshelleren
Reinsdyrmøte på vårsnøen
Kongeørn måtte ha hjelp
Tiurleik - det store vårspelet
Finborud og det norske skieventyret
Møte med kronhjorten
Ishotellet i Alta
Solnedgang i skodde på Slettafjellet
Reinsdyrmøte på Vikafjellet
Måne
Istid

     

Ministrar på besøk

Miljøvernminister Erik Solheim og Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen var på besøk på Dale 16.2 2011 for å få meir kunnskap om Vossolaksen og vill-laks.
 Ministrane kom med eigen buss og ein stor delgasjon med fagfolk frå departementa sine, media og folk frå fylkesmannen i Hordaland. Delegasjonen var fyrst ein tur oppom Bolstad i Voss der Oddbjørn Helland frå grunneigarlaget fortalde om Bolstadelva og Vossolaksen som ei viktig livsnerve fram til ca 1990.
 
Nede ved Daleelva på Dale fortalde Inge Sandven i Dale- jakt og Fiskarlag om det nitide arbeidet deira  med kultivering av elva og laksen gjennom mange år.
Innomhus i BKK sitt kursenter på Dale, fortalde forskar Bjørn Barlaup frå UNIFOB, ved universitetet i Bergen om kva forsking og kunnskapar ein har om vill-laksen, Osterfjorden og elvane. Han vist kva tiltak som er gjort og kva som må gjerast vidare for å redda vill-laksen.
Cato Lyngøy frå Vossolauget fortalde kva tiltak dei har vore med på for å "berga Vossolaksen"
Ordførar Eirik Haga takka for besøket i Vaksdal og minna ministrane om at vill-laksen og Vossolaksen er vår lokale "Panda" som me har plikt å verna om, på samme måte som me i Norge meiner at Afrika må verna om nesehornet og tigeren sin.
Haga gav ministrane kvar sin dvd-film om Furnes, ein einsam laksegard ved Bolstadfjorden, Filmen fortel historien om kva laksen betydde før og håpet om at vill-laksen skal komma attende. Dei fekk også med seg lokale bøker som viser naturmangfaldet i Vaksdal.
 
Kurt Oddekalv frå Norges Miljøvernforbund var på plass og med sine folk og  aksjonerte mot Norsk oppdretslaks.  Dette takla ministrane med godt humør. 
 


 
        Rediger